Medicinsk massageterapi?

Utbudet av terapeuter inom friskvård och hälsa är stort, och ibland kan det vara svårt för dig som söker behandlingar att veta vad som är vad.

Många som gått en grundutbildning till t.e.x massör eller massageterapeut, vidareutbildar sig ofta inom olika tekniker som de sedan väver samman. 

Hör gärna med den du ska besöka hur behandlingen går till om du undrar något!


Titeln Medicinsk Massageterapeut är ej skyddad, man kan alltså inte bli legitimerad.

Vill du vara säker på att den du går till har en kvalitativ utbildning och är seriös, kika efter medlemsskap i antingen Kroppsterapeuternas Yrkesförbund eller Branschrådet Medicinsk Massage, samt ifall denne även är certifierad massör av Branschrådet Svensk Massage. 


Här nedan har jag försökt att beskriva skillnaderna mellan massör, massageterapeut och medicinsk massageterapeut:

Massör:

En massör kan man bli efter en termins studier på heltid, även om jag har sett att det finns skolor som erbjuder kortare utbildning. I Sverige kan man dock endast bli av Branschrådet Svensk Massage, certifierad massör efter att man klarat deras nationella certifieringsprov. Branschrådet bildades 1999 och har fram till idag certifierat 13.000 massörer. Braschrådets syfte är bl.a. att säkerställa både tryggheten för eleven och dess blivande klienter, genom att kvalitetssäkra de seriösa skolorna.

Efter genomgången utbildning till massör, på en av BSM kvalitetssäkrad skola, har man lärt sig massera enligt grunderna i svensk klassisk massage och muskeltöjning/stretch. Man har fått grundläggande kunskaper i basmedicin, fysiologi och anatomi. Man har även fått kunskap i hygien, smittskydd och etik.

Man kan fortfarande arbeta som massör även om man inte klarat certifieringsprovet, men symbolen att vara godkänd av Branschrådet, verkar som en garant gentemot företag och privatpersoner - att man är kunnig inom sitt område, samt åtagit sig att följa branschens etiska regler samt att inneha behandlingsförsäkring.


Massageterapeut:

Först har man gått utbildningens steg 1, en termin och läst till massör (se text ovan), för att sedan fördjupa sig i muskeltöjning och behandling av triggerpunkter. Man lär sig mer om tester och undersökningsmetodik, samt fördjupar sig i förebyggande och rehabiliterande behandlingsätt.

Utbildningen till massageterapeut är, på seriösa skolor i Sverige, förlagd till två terminers heltidsstudier.


Medicinsk Massageterapeut:

Komplementär Medicinska Högskolan i Malmö startade 2007 som första skola i Sverige utbildningen till Medicinsk Massageterapeut, men idag kan man utbilda sig till detta på andra skolor med.

På utbildningen till Medicinsk Massageterapeut på några av de största skolorna inom kroppsterapi i Sverige (bl.a. KMH-Skolan, Axelsons, Bergqvist), läser man tre eller fyra terminer heltid, där några av utbildningarna även har antagits till Yrkeshögskolan.

Man läser först steg ett och två, till massör och sedan till massageterapeut.

Sedan går man vidare och lär sig bl.a. än mer sjukdoms-, skade- tränings- kost och näringslära, idrottsmedicin, rehabilitering, integrativ vård, psykologi, olika behandlingstekniker så som t.e.x. manuell mobiliserings teknik (även kallad ortopedisk manuell teknik, OMT), strain and counterstrain, bindvävsmassage och taktilmassage. Man fördjupar också sina kunskaper i fysiologi och anatomi. Dessa ämnen ingår inte alla i samma utbildning, utan jag har kikat på utbildningarna från de olika skolorna.

Även om utbildningarna skiljer sig åt vad gäller både utbildningens innehåll och längd, kan man ändå säga att de utbildningar som de större och seriösa skolorna erbjuder, är de mest omfattande och gedigna inom yrket som massageterapeut.

Sen hur en medicinsk massageterapeut väljer att arbeta när väl ute i arbetslivet, är upp till var och en och inriktningarna är som sagt lika breda som det finns terapeuter.

Själv har jag valt att inte arbeta med OMT (manuell behandling av leder), utan fokuserar på den klassiska massagen, taktil massage och behandling av triggerpunkter, där jag inriktat mig på att reducera stress i muskler, nervsystem och sinnen - det som jag kallar för holistiskt synsätt.

För även om jag har det skolmedicinska tänket, med anatomi och fysiologi som grund, har även mina studier i stressfysiologi och yoga, med inspiration från öst, samt egna erfarenheter genom livet, bidragit till utforma sättet jag behandlar på.
Populära inlägg i den här bloggen