Info med anledning av Covid-19

Välkommen på massage, men ber dig 
avvakta / avboka din massage om du har 
symtom på förkylning eller influensa,
Vänta då minst två dagar tills du är helt symtomfri.

Tack för visad omtanke!

På mottagningen desinficeras ansiktskudde, armstöd 
och kortläsare efter varje kundbesök.